HuvikumpuHuvikumpu on soluasumiseen 18-21 -vuotiaille tarkoitettu jälkihuoltoyksikkö ja se sijaitsee Harjuniityn osasto Harjun pihapiirissä. Huvikummun asiakkaille on tarjolla tukea ympäri vuorokauden.

Jälkihuollon ensisijainen tavoite on nuoren aikuisen voimavarojen ja elämänhallinnan ja rahatalouden hallinnan vahvistaminen sopivien tukitoimien avulla vuorovaikutteisesti ja keskustellen. Tukea opintoihin, työelämään ja yhteiskunnan palveluihin.

Huvikummussa nuorella on mahdollisuus myös ajaa ajokortti Huvikummun rahoituksella.

Jälkihuoltopalvelu

Jälkihuoltopalveluita tarjoamme sekä yrityksemme eri yksiköiden asiakkaille että yrityksen ulkopuolelle sijoitetuille nuorille. Olemme valmiita työskentelemään kaikkien jälkihuoltoon oikeutettujen lasten ja nuorten kanssa. Toimintamme perustuu lastensuojelulakiin.

Tarjoamme tuntisopimuksiin perustuvaa jälkihuoltotyötä. Palvelun sisältö ja rakenne laaditaan aina asiakkaan asiakassuunnitelman mukaisesti, elämäntilanne ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Palvelun hinta on 75-80€/h ja se kattaa koko jälkihuoltopalvelun.

Jälkihuoltotyöhön on nimetty erilliset jälkihuoltotyöntekijät.

Paikkatiedustelut:

Mea Sormo
gsm: 050 321 1171
email: mea.sormo@saunalahti.fi

Yhteystiedot:

Huvikumpu
Kuntotie 32
33470 Ylöjärvi